Translate

пятница, 2 июня 2017 г.

Рейтинг ТОП 5-ти кращих підприємств бронетанкової галузі України за результатами роботи у 2016 році за версією блога Glavcom


Рейтинг ТОП 5-ти кращих підприємств бронетанкової галузі України за результатами роботи у 2016 році за версією блога Glavcom

Вже другий рік поспіль, Блог Glavcom, Блог про українську бронетанкову техніку, проводить визначення щорічного ексклюзивного рейтингу ТОП 5-ти кращих підприємств бронетанкової галузі України за результатами роботи за останній рік, що минув.
У 2017 році блог Glavcom, Блог про українську бронетанкову техніку до визначення рейтингу ТОП 5-ти кращих бронетанкових підприємств України за результатами роботи у 2016 році залучив українських експертів, що знаються на тематиці бронетанкової галузі України.На основі експертних думок незалежних експертів, які погодились прийняти участь в опитування, надавши власну незалежну експертну оцінку був сформований єдиний консолідований рейтинг ТОП 5-ти кращих бронетанкових підприємств України за результатами роботи у 2016 році за версією блогу Glavcom. Результати наведені нижче.
        Згідно з рейтингом Топ 5-ти кращих підприємств за версією Блогу Главком, Блогу про українську бронетанкову техніку, одним з кращих підприємств бронетанкової галузі України зразка 2016 року визнано ЗАТ "НВО" Практика", що посіло перше місце консолідованого рейтингу.
        За версією блогу Главком в ТОП 5-ть кращих підприємств бронетанкової галузі України увійшли заслужені підприємства, що входять в структуру управління Державного концерну Укроборонпром. Друге місце посіло державне підприємство Київський бронетанковий завод, третє місце - державне підприємство Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова, четверте місце Державне підприємство Харківський бронетанковий завод. За сумою набраних балів п'яте місце посіло приватне підприємство ТОВ "Інженерна група "Арей".
 Блог Главком, вітає колективи підприємств посівшіх перші п'ять місць рейтингу із    заслуженим і визнаним результатом.
      Також слід зазначити, що експертами були відзначені і інші чотири підприємства бронетанкового кластеру Державного концерну Укроборонпром, як підприємства, що також могли претендувати на звання п'яти кращих, але  за загальним підсумковим балом не потрапили в Топ-5. До таких підприємств, що також заслуговують на особливу увагу до результатів їх роботи за 2016 рік потрапили наступні державні підприємства.

    Так шосте місце зайняло державне підприємство Житомирський бронетанковий завод, сьоме місце було віддано ДП Завод імені В.А. Малишева, восьме місце ДП Харківське конструкторське бюро з двигунобудування, дев'яте місце зайняло ДП Миколаївський бронетанковий завод.
Олег на mil.in.ua: В мой рейтинг не попали некоторые предприятия, создающие бронетехнику – по ряду причин, перечисленных ниже:

*Завод «Кузня на Рибальському» - предприятие при активном лоббировании со стороны власти пытается выйти на рынок военной техники, но кроме нескольких опытных образцов не смогло показать реальных результатов роботы. 
Силовые структуры закупили несколько единиц бронеавтомобиля Тритон. Но качество сборки стоит под вопросом. Технический уровень предприятия остается очень низким, что можно увидеть на примере изготовления бронекатеров для нужд ВМСУ.

*Предприятие «Богдан» - так же пытается использовать влияние властных структур на получение госзаказа на производство военной техники.
Бронеавтомобили «Барс» производимые на предприятия по отзывам военных отличаются низким качеством и несоответствии военным требованиям.
Следует отметить, что при изготовлении первого опытного образца «Барс» предприятие столкнулось с отсутствием опыта создания военной техники, что привело к обращению за помощью к конструкторам НПО Практика (которые и помогали создавать последнюю версию «Барс).
Попытка предложить ВСУ медико-санитарную технику, показало отсутствие готовых разработок нужного уровня. В итоге закупаемые армией санитарные автомобили не являются разработкой Богдана – это иностранная машина, которая собирается на предприятии (методом крупно-узловой сборки).

*Концерн «Бронетехника Украины» - активно продвигает бронеавтомобиль «Варта», который так же собирается методом крупно-узловой сборки (или вообще собирается за границей?).
Предприятие так официально и не показало наличие собственной производственной базы.

Glavcom: Для визначення рейтингу ТОП 5-ти кращих бронетанкових підприємств України за результатами роботи у 2016 році застосував, такі основні критерії:
1. Кількість нових розробок та вклад даних розробок у підвищення, як обороноздатності України, так і досягнутого загального військово-технічного рівня;
2. Доцільності, новизни нових розробок та рівня виконання модернізацій, їх значення для розвитку української бронетанкової техніки та впливу, що несуть на активізацію нових розробок та підвищення військово-технічного рівня;
3. Кількості виготовленої нової бронетанкової техніки та частки, що займало підприємство на ринку бронетанкової техніки України за останній звітний рік;
4. Аналізу попиту та наявності замовлень на основну продукцію підприємства, завантаженості підприємства роботою на найближчу перспективу;
5. Поточного стану виконання замовлень.
6. Ефективності введення маркетингової роботи підприємствами з призмою, як на їх найближче майбутнє, так і наслідків, щодо їхнього віддаленого майбутнього, визначення основних трендів та аналізу впливу основних тенденцій поточної діяльності підприємств на подальший розвиток бронетанкової галузі України в цілому.

Брєйнштиль: Свой вариант рейтинга я составляю, исходя из возможностей предприятия  разработать и подготовить к запуску в производство новые образцы техники.
Не секрет, что даже те образцы украинской бронетехники, которые масс-медиа преподносят как сверхсовременные – на самом деле, по сравнению с последними разработками  западных, а в последнее время, и китайских фирм – это уже вчерашний день.  И, что самое скверное – наша техника, мягко говоря, не превосходит образцы, выпускаемые северным соседом.  Предвижу праведный гнев тех, кто считает себя патриотами: «А у нас «Оплот», а у нас БТР-4!».  Отвечаю:  «Оплот», при всех его достоинствах,  по ряду параметров серьёзно не дотягивает до  планки  требований к современному ОБТ, серьёзно поднятой за последние годы. Как минимум -  на сегодняшний день в нём так и не реализован «цифровой борт» (не путать с пиксельным камуфляжем!), отсутствует БИУС (боевая информационно-управляющая система), предусматривающая обмен информацией как между машинами подразделения, так и вышестоящим штабом.  БТР-4 – создавался в начале 2000-ых, и принятие его на вооружение в 2012 году – показатель не столько технического уровня, сколько неторопливости военной бюрократической машины. Изменения, внесённые в его конструкцию за годы войны – не повышают его ТТХ кардинально, а, в основной массе своей, направлены на ликвидацию «детских болезней», присущих любому образцу новой техники.    Про сетецентрическую систему обмена информацией и упоминать не стоит, её отсутствие - это проблема даже не бронетехники, а всех силовых структур  в целом. 
Патриотизм, с моей точки зрения – это не безудержное восхваление своего, просто потому что оно своё, а – реальная оценка существующего, выявление ключевых звеньев, влияющих на ситуацию, и – концентрация усилий на том, чтобы изменить эту ситуацию к лучшему.
Вот, собственно, по желанию и способности менять к лучшему далеко не блестящую ситуацию в области украинской бронетехники, я и составил свой рейтинг.1  місце рейтингу за версією блогу Glavcom – ЗАТ «Науково-виробниче об’єднання «Практика»

Незалежна експертна оцінка JamalUA на mil.in.ua – ЗАТ «НВО «Практика» ( 2 місце):
НВО «Практика» - за короткий термін розробило і запустило в серію найкращий бронеавтомобіль, на мою думку, Козак-2, з тих що виробляється в Україні.
Продовжує його модернізацію, дослуховується до порад/зауважень експлуатантів і намагається якомога оперативніше вносити зміни в конструкцію для покращення машини. Викотили в 2016 році цілу лінійку бронеавтомобілів з різними типами підвіски і різними ттх під широке коло задач. Виготовили зразки БТР Отаман.

Незалежна експертна оцінка Олег на mil.in.ua – ЗАТ «НВО «Практика».

1 место – НПО Практика. Первое место по праву занимает НПО Практика. Частное предприятие, которое не имеет финансовой поддержки государства за 2016 год показало высокие темпы развития.
До войны предприятие создало опытный образец бронеавтомобиля для силовых структур – «Козак».
2016 год НПО Практика закончило целой линейкой легкой бронетехники среди которых следует отметить новые версии бронеавтомобиля «Козак» - «Козак-2М», «Козак-5»; «Отаман-8Х8» (самоходный миномет на базе шасси БТР-60/70). И особенно следует отметить трехосный бронетранспортер собственной разработки «Отаман-6Х6» (с независимой подвеской иностранного производства).
НПО практика смогло за короткий срок увеличить темпы производства, и постоянно наращивает выпуск новых разработок.
Так же следует отметить соотношение производственной базы НПО Практика к выпущенной ею технике (то есть при производственной базе в несколько раз меньшей чем мощности Львовского бронетанкового завода, НПО Практика смогла выпустить большее число бронетехники).


Незалежна експертна оцінка Glavcoma – ЗАТ «НВО «Практика». ( 1 місце):

Вважаю, що на фоні результатів роботи всіх інших бронетанкових підприємств України, українське бронетанкове підприємство приватної форми власності ЗАТ Науково-виробниче об’єднання Практика за результатами роботи у 2016 році, на мій погляд, продемонструвало роботу флагмана бронетанкової галузі України.
Чому я так вважаю?
Свою думку спробую пояснити нижче.
1. По основним досягненням у 2016 році, видно, що у НВО Практика сформована сильна команда однодумців і невипадкових людей. Команда, результати роботи, якої спрямовані на досягнення єдиного, конкретного, цілісного результату.
2. Завдяки вдалій і ефективній роботі на протязі 2016 року змусило звернути на себе увагу Департаменту озброєння Міністерства оборони України. Наприкінці 2016 року розпочало визначальні випробування бронеавтомобілів Козак-2М.1 та Козак-2М.2 з метою визначення в подальшому Міністерством оборони України доцільності прийняття на забезпечення Збройних Сил України бронеавтомобілів цієї серії.
За результатами роботи у 2016 році НВО Практика вдалося відійти від вже закореніло штампу, що чітко сформувався у підсвідомості громадськості з кінця  2014 початку 2015 року за даною компанією  - що НВО Практика, виробник бронеавтомобілів виключно для підрозділів Національної Гвардії України та Державної прикордонної служби України, та не здатне постачати бронеавтомобілі для Міністерства оборони України, де висуваються більш жорсткі вимоги до захисту особового складу ніж для підрозділів Національної Гвардії України.
Передачею на визначальні випробування Міністерству оборони України бронеавтомобілів Козак-2М.1 та Козак-2М.2 НВО Практика довело протилежне, що дана компанія здатна звернути на себе увагу, зацікавити, провести випробування і по можливості організувати виробництво і поставку бронеавтомобілів, у разі, якщо Міністерство оборони України зважиться зробити відповідне замовлення.
Та відійти від такого застарілого, як продемонструвала Практика - хибного штампу.
Своїми досягнутими послідовними результатами, Практиці, вдалося чітко і однозначно заявити, що починаючи з осені 2016 року ЗАТ НВО Практика - лідер серед розробників і виробників сектору тактичних броньованих машин з колісною формулою (4х4) і з Практикою потрібно рахуватися і на Практику потрібно орієнтуватися, як на серйозного гравця бронетанкового ринку України.
Можна переконливо констатувати, що основні гравці бронетанкового ринку України за результатами роботи у 2016 році, тепер будуть по іншому сприймати і серйозно  рахуватися з досягненнями НВО Практики.
3. НВО Практика не втрачало час,  не розпорошувало сили і обмежені власні обігові кошти на розробку поштучних і нікому не потрібних макетів двох - трьох - чотирьох (і так до безкінечності) бойових модулів, як це, наприклад, на протязі 2016 року робили деякі державні бронетанкові підприємства.
Сили і обігові кошти витрачені, а ефект марний та наближений до нуля.
НПО Практика пішло іншим, більш прагматичним, шляхом - скооперувавшись з ПАТ ЧеЗаРою запропонувало ринку - адаптацію на  бронеавтомобіль «Козак-2» полегшеного бойового модуля «Іва».
4. Запропонувало ринку три свої нові розробки, що заслуговують уваги - бронеавтомобілі: Козак-2М у модифікаціях - 1) Козак-2М.1(для ВДВ), 2) Козак-2М.2 (для ССО); 3) Козак-5 (для артилерії).
За матрицею БКГ я схильний відносити бронеавтомобілі «Козак-2М.1», «Козак-2М.2», «Козак-5» до класу товарів – «Зірки». Вважаю, що за цими товарами найближче майбутнє Практики.
5. Під цільову програму Посольства США в Україні виконало замовлення  з виробництва бронеавтомобілів "Козак-2" та поставки броньованих вантажівок МАЗ "фортеця" для оснащення підрозділів Національної Гвардії України, що забезпечують охорону українських атомних електростанцій.
Враховуючи сумні українські реалії, відсутності нових серйозних розробок від ДП ХКБМ, на фоні тяжких потуг з виробництва пілотної партії з десяти ТКБМ "Дозор-Б" на Львівському бронетанковому заводі для Збройних Сил України, результативність НВО Практика, просто вражає.
За матрицею Бостонської консалтингової групи у військовому секторі товарів НВО Практика, я схильний відносити бронеавтомобілі «Козак-2» до класу товарів – «Дійні корови». За цими товарами - лежить сьогодення НВО Практика.
За матрицею БКГ у військовому секторі товарів ЗАТ «НВО «Практика», я схильний відносити бронеавтомобілі СРМ-1 «Козак», та «Козак-001» (прототип Козак-2014) до класу товарів – «Кульгаві качки».
Вважаю, що Практиці від виробництва бронеавтомобіля серії «Козак-001» потрібно поступово відходити.
6.  Прийняло у 2016 році участь у визначальних відомчих випробуваннях з визначення кращого бронеавтомобіля на основі порівняльних характеристик за критерієм «ціна-якість» для прийняття на озброєння підрозділів Міністерства внутрішніх справ України.
7. Вперше в історії незалежної Україні та вперше серед підприємств, як приватної так і державної форми власності ЗАТ «НВО «Практика» було проведено випробування бронеавтомобіля «Козак-2» на підрив для визначення протимінної стійкості, можливості відновлення та безпечності для життєдіяльності екіпажу в середині бронемашини. І це все організовано за власні обмежені обігові кошти.
8. Представлено ринку два прототипа нових українських бронетранспортерів "Отаман" з колісною формулою (6х6) та (8х8) у версіях машини вогневої підтримки та самохідного міномету.
Для більшості суб'єктів бронетанкового ринку такими сміливими та несподіваними презентаціями НВО Практика в 2016 році яскраво себе заявило, впевнено  і рішуче вийшовши в сектор виробництва бронетранспортерів.
Що одночасно дозволило НВО Практика стати другим в історії України приватним підприємством, яке розробило бронетранспортер з колісною формулою (8х8) та першим серед підприємств усіх форм власності, що розробило в металі бронетранспортер з колісною формулою (6х6).
До негативних факторів роботи НВО Практика можна віднести наступне:
1. Відсутність за 2016 рік серйозних замовлень від підрозділів Національної Гвардії України на поставку бронеавтомобілів класу МРАП серії "Козак-001" / "Козак-2".
У 2016 році НВО Практика вдалося реалізувати підрозділам Національної Гвардії України лише 5-ть із 6-ти бронеавтомобілів серії Козак, що до цього часу були виготовлені за власні обігові кошти компанії.
2. Хибне позиціонування НВО Практика бронетранспортерів серії «Отаман-8х8», як глибокої модернізації фізично і морально застарілих радянських бронетранспортерів БТР-60 / БТР-70.
Не знаю, можливо це один із гарно завуальованих маркетингових ходів НВО Практика, щоб таким чином, увійти у нішу замовлень з модернізації бронетранспортерів БТР-70 у якій на сьогоднішній день домінують та перебувають - ДП Миколаївський бронетанковий завод з БТР-70ДІ/ БТР-7 та НВК «Техімпекс» з БТР-70Т/БТР-70ТА, з подальшим витісненням останніх, або із суттєвим скороченням їхньої частки в даному секторі ринку бронетанкової техніки України в найближчі роки.
Вважаю, що бронетранспортери серії Отаман, НВО Практика з маркетингової точки зору, слід позиціонувати як нові українські бронетранспортери із  запозиченням вузлів та складових ходової частини від БТР-70. На мій погляд, в такій інтерпретації немає зовсім нічого презирливого, а лише точно відповідає, тому технічному рівню на якому на даний час перебуває наша промисловість.
Схильний вважати, що саме в такій інтерпретації, для НВО Практика є можливість при правильній побудові маркетингової кампанії просувати дані зразки на зовнішній ринок озброєнь та отримати замовлення від іноземного замовника при умові подальшого удосконалення конструкції прототипів нових українських бронетранспортерів серії «Отаман».
За матрицею БКГ у військовому секторі товарів НВО Практика, я схильний відносити бронетранспортери серії «Отаман» до класу товарів - "Складні діти", або "Темні конячки".


2  місце рейтингу 5-ти кращих підприємств бронетанкової галузі України за результатами роботи у 2016 році за версією блогу Glavcom – ДП «Київський бронетанковий завод»

Незалежна експертна оцінка JamalUA - ДП «КБТЗ» (1 місце):

Київський бронетанковий завод - стабільно працює і випускає БТР-3, в різних модифікаціях, як на експорт так і для українських силових структур.

Незалежна експертна оцінка Олег на mil.in.ua ДП «КБТЗ»

5 место – Киевский бронетанковый завод. Предприятие, специализирующееся на выпуске главным образом колесной техники, показало высокие темпы производства БТР-3.  Также для нужд ВСУ и Нацгвардии проводился ремонт танков Т-72.
Минусом деятельности можно назвать отсутствие каких либо инновационных разработок.

Незалежна експертна оцінка Glavcoma - ДП «КБТЗ» (Друге місце):

1. Освоєно виробництво спеціально адаптованої трійки розробленої під вимоги Збройних Сил України - бронетранспортера БТР-3Е1 з двигуном Дойц і допоміжним енергоживленням в модифікації БТР-3ДА.Від прес-служби Укроборонпрому стало відомо, що ДП Київський бронетанковий завод за 2016 рік виготовило і поставило на замовлення Національної Гвардії України та Міністерства оборони України понад 50 одиниць нових бронетранспортерів в модифікаціях БТР-3Е1Д, БТР-3ДА, БТР-3К.
2. Можна відмітити роботу підприємства, щодо розширення лінійки бойових броньованих машин на базі лінійного бронетранспортера БТР-3ДА, а саме – виготовило  командирську машину БТР-3ДАК.
3.  Із випуску телепрограми «Техніка війни» за грудень 2016 року стало відомо, що ДП «КБТЗ» розробило і освоїло виробництво командно-штабної машини БТР-3КШ на базі БТР-3ДА.
4. Підприємство розпочало роботи з освоєння на власних виробничих потужностях виробництва нових корпусів бронетранспортерів БТР-3Е1, для чого було заздалегідь придбане необхідне обладнання.
5. ДП «КБТЗ» успішно виготовило та відвантажило інозамовнику у 2016 році партію лінійних бронетранспортерів БТР-3Е1 та командирських машин БТР-3Е1К (БТР-3К) на базі БТР-3Е1.
6. У 2016 році на ДП «КБТЗ» вперше створено відділ з розробки нової техніки.
7. За даними подробиць, що стали відомими з першого номеру журналу «Дефенс-Експрес» за 2017 рік, в якому директор ДП «КБТЗ», зазначив, що підприємство уклало новий договір на поставку 10 нових бронетранспортерів БТР-3ДА на замовлення Національної Гвардії України.

Крім позитивних моментів роботи ДП Київський бронетанковий завод у 2016 році, слід відзначити і ряд негативних:
1. Відсутність відомостей, щодо роботи підприємства над підвищенням військово-технічного рівня основної продукції підприємства ("Дійної корови" за матрицею БКГ (Бостонської консалтингової групи) - бронетранспортера БТР-3ДА. Мається на увазі відсутність будь-яких відомостей, щодо удосконалення конструкції та проведення серйозної модернізації, що суттєво вплине на підвищення тактико-технічних характеристик виробу та його маркетингову привабливість в очах потенційних замовників.
Згідно бачення військово-технічного рівня за версією блогу Главком, бронетранспортер БТР-3Е1 виробництва ДП Київський бронетанковий завод серед лінійки сучасних бронетранспортерів має коефіцієнт військово-технічного рівня 0,966 при нормі 1 (одиниця) http://glavcom.blogspot.com/2016/11/blog-post_2.html?m=0 . Даний коефіцієнт військово-технічного рівня говорить проте що, бронетранспортер БТР-3Е1 виробництва ДП КБТЗ ще відповідає вимогам, що висуваються до сучасного покоління бронетехніки даного класу, але у даному виконані починає поступово втрачати свій ВТР та не відповідати вимогам часу.
Тому підприємству б не заважало зосередити свої зусилля на розробці бронетранспортера нового покоління, або закупівлі такого виробу в ДП «ХКБМ», щоб через певний час отримати бойову машину нового покоління (товар «Зірку» за матрицею БКГ (Бостонської консалтингової групи) - товар, що має високу конкурентоспроможність, за високої привабливості, забезпечить високі темпи зростання у майбутньому), що по-перше зможе плавно замінити у виробництві бронетранспортер серії БТР-3Е1 та забезпечити підприємству, як стале майбутнє, так і захистити право на ексклюзивне виробництво даного зразка.  
Поки що ДП КБТЗ зосереджено на «доїданні» бренду «БТР-3Е1».
2. Замість зосередження уваги на модернізації основної продукції підприємства, а саме бронетранспортера БТР-3ДА та бойового модуля БМ-3М Штурм-М, ДП «КБТЗ» на протязі 2016 року розпорошуючи сили, інвестувало "на вітер" власні обігові кошти в розробку малоперспективних нових зразків полегшених бойових модулів, для застосування на бронетехніці легкого класу, а саме - макетів бойових модулів: БМ-23В «Тайпан», «Сокіл-1», «Сокіл-2», «Вій», «Блік-2М» (виготовлення модернізованої версії бойового модуля «Блік-2» - колишньої розробки Харьківського бронетанкового заводу).
Вважаю, що дані розробки, відносяться до категорії «Важкі діти» за матрицею БКГ, що значить, що у перспективі вони можуть стати як «Зірками», що дуже малоймовірно, так і «Собаками», або «Кульгавими качками». Від даних товарів потрібно як найскоріше підприємству позбуватися.
Із 5-ти розроблених за 2016 рік нових прототипів бойових модулів, повноцінною власністю підприємства є лише одна розробка - бойовий модуль «Блік-2М».
3. Призупинено на невизначений час 3-х річні ініціативні дослідно-конструкторські роботи з проведення модернізації бронетранспортера БТР-70 (Ремоторизації під дизельний двигун за аналогією БТР-80).
В той самий час ДП «ЖБТЗ» починаючи з 2016 року до весни 2017 року вдалося провести модернізацію (ремоторизацію) БТР-70 до варіанту виконання БТР-70Д встановивши на бронетранспортер два дизельні двигуни марки GM кожен потужністю в 140 кінських сил.

Незалежна експертна оцінка Брєйнштиля - ДП «КБТЗ» (5  місце):

При больших объёмах выпускаемой и ремонтируемой техники, вклад киевского БТЗ в создание новой техники весьма скромен – на сегодняшний день можно вспомнить лишь ДУБМ «Блик-2», который, по сути, является детальной проработкой концепции, созданной на харьковском БТРЗ 10 лет назад. Основной причиной этого является отсутствие на заводе специализированной структуры, которая бы работала над созданием перспективных образцов техники. Сил техотдела для этого, безусловно, не хватает.  Создаётся впечатление, что руководство завода не видит причин для работ в этом направлении, работа по техдокументации, полученной от ХКБМ – продолжает оставаться  основной  формой  деятельности.  Справедливости ради – и техотдел нуждается в большем количестве грамотных и инициативных специалистов.


3  місце рейтингу за версією блогу Glavcom –  ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова».

Незалежна експертна оцінка Брєйнштиля  – ДП «ХКБМ ім. А.А. Морозова» (Друге місце):

До недавнего прошлого – ХКБМ было монополистом в создании украинской бронетехники.  Весьма приличная «школа», опирающаяся на, без малого, столетнюю историю, технические наработки, производственная и испытательная база – всё это обуславливает лидирующие позиции КБ в топичной сфере. Главный же капитал ХКБМ – наличие команды специалистов высокого класса, позволяющий решать сложные технические задачи. 
Минусы:
 – «Размывание» этого самого коллектива, уход ключевых специалистов зачастую не компенсируется.
- Отсутствие полноценной рекламы разработок КБ. Интересные  проекты, по советской традиции, остаются лежать «под сукном», что реально идёт не на пользу делу.  Обмен информацией только «по служебным каналам» был хорош во времена «холодной войны», но сейчас выглядит анахронизмом, гранды мирового танкостроения рекламируют свои перспективные разработки, что позволяет потенциальным смежникам-поставщикам комплектующих быстро и гибко реагировать на изменяющуюся обстановку, формирует у потенциальных покупателей понимание преимуществ новой техники.
- Избыточная, на мой взгляд, коммерционализация. Создание новых машин неминуемо обусловлено некой степенью риска.

Незалежна експертна оцінка Абеляра  – ДП «ХКБМ ім. А.А. Морозова» ( 3 місце)

3 место - ХКБМ, потеряли все самое ценное - кадры, но  продолжают корчить из себя "девственницу"...Незалежна експертна оцінка JamalUA - ДП «ХКБМ ім. А.А. Морозова» ( 4 місце)

ХКБМ ім. Морозова - перепиляло БТР-4 під двигун Дойц. Поставило БТР-4М для випробування в Індонезію.

Незалежна експертна оцінка Олег на mil.in.ua –- ДП «ХКБМ ім. А.А. Морозова»

2 место – Харьковское конструкторское бюро им. Морозова. Предприятие, основной профиль которого конструкторская работа в области бронетехники, за 2016 год показало значительный показатель развития.
ХКБМ – проводил успешные работы по модернизации бронетехники для нужд ВСУ и иностранных заказчиков.  Из успехов можно отметить варианты модернизации Т-64, БТР-4 (М). Участие в международных проектах.
Незалежна експертна оцінка Glavcoma  -  ДП «ХКБМ імені О.О. Морозова» (5 місце):
1. Отримано кредит під державні гарантії на виробництво 60 БТР-4Е для Збройних Сил України.
2. Розроблено нову експортну модифікацію бронетранспортера БТР-4Е на замовлення для морської піхоти Індонезії - БТР-4М із двома варіантами озброєння: стандартним озброєнням - бойовим модулем БМ-7 Парус, та до цього новим,  непоміченим озброєнням в арсеналі БТР-4 - новим бойовим модулем, зовні дуже схожим на БПУ-12,7.
3. За серійне виробництво бронетранспортерів БТР-4ЕДА (БТР-4Е з дизельним двигуном марки Дойц) для потреб Збройних Сил України та подальшим їх доопрацювання і сервісним гарантійним обслуговуванням.
Державне підприємство «ХКБМ імені О.О. Морозова» основною місією існування якого є розробка нових зразків української перспективної бронетанкової техніки та авторський супровід, удосконалення та модернізація серійних зразків бронетанкової техніки власної розробки, за останні роки, де-факто перетворено у підприємство по серійному виготовленню бронетранспортерів БТР-4Е (БТР-4ЕДА). У такому випадку народна мудрість завжди говорить - За двома зайцями поженешся, жодного не спіймаєш ...
4. Доопрацьовано та передано замовнику в липні 2016 року пілотну партію з десяти ТКБМ Дозор-Б виробництва ДП Львівський бронетанковий завод.
5. ДП ХКБМ з кінця 2016 року було зайнято​ розробкою нового бойового модуля БМ-2-30 на основі серійного бойового модуля БМ-7 Парус.
6. В спадок від радянського минулого залишився і стійко укоренився культ "інформаційної закритості і таємничості", який підтримується і понині. Вважаю, що в умовах агресивного ринку від даного пережитку часу ДП ХКБМ потрібно щонайшвидше відходити, адже така таємнича закритість, не дає можливості підприємству розвернути на повну силу маркетингову кампанію, щодо залучення інвестицій у власні перспективні проекти.

7. Новій модифікації БТР-4 з двигуном марки Дойц, що поставляється на замовлення Збройних Сил України, ДП ХКБМ, присвоїно аналогічний індекс, що до цього часу був закріплений за БТР-4 з двигуном 3ТД-3А українського виробництва, а саме індекс «БТР-4Е».  Тобто ДП ХКБМ на роки вперед несвідомо внесло путаницю в модифікації машин. Тим більше, що індекс, який завжди був закріплений від моменту створення бронетранспортера БТР-4 з двигуном Дойц, самим ДП ХКБМ, чітко ідентифікувався як БТР-4В, потім БТР-4МВ. Тому до цього часу було чітко і однозначно зрозуміло, що це "четвірки" саме модифікації "В".
 До ДП ХКБМ постає тоді логічне запитання - навіщо знову створювати "велосипед"?
8. Відбулось повне атрофіювання поклику "робота за ідею". Якщо раніше підприємство вибудовувало відносини за формулою: Т-Г-Т, то зараз вибудовує власні проекти за формулою: Г-Т-Г (спочатку фінансування, тобто Гроші - тоді буде нова розробка Товар - Гроші).
Також слід зазначити, що до ДП ХКБМ імені О.О. Морозова залишається відкритим цілий ряд справедливих запитань, наприклад, деякі із них:
1. Який хід робіт з розробки 155 мм самохідної гаубиці на шасі танка Т-84 БМ Оплот, про розпочату розробку якої звітувало керівництво ДК Укроборонпром, а саме генеральний директор Роман Романов за результатами роботи за 2015 рік?
2. Де інформація від ДП ХКБМ про хід робіт над перспективним 120 мм самохідним мінометом на базі шасі бронетранспортера БТР-4Е про який звітувало керівництво ДК Укроборонпром, а саме генеральний директор Роман Романов підбиваючи підсумки роботи за 2015 рік?
Тому п'яте місце ДП ХКБМ віддано авансом з проекцією на покращення та суттєвий перегляд стилю роботи в 2017 році.4  місце рейтингу за версією блогу Glavcom – ДП «Харківський бронетанковий завод»

Незалежна експертна оцінка Абеляра - ДП «ХБТЗ» (Перше місце):

Первое  место с максимальным баллом - 115 ХБТРЗ, делали свое дело и неплохо + обеспечение ВСУ техникой+ участие в Европейском биатлоне+тепловизор +....

Незалежна експертна оцінка JamalUA - ДП «ХБТЗ» (Третє місце):

115бтрз (ХБТЗ) - оживив Т-80БВ для експлуатації в військах, ремонтує Т-64БВ. Правда якість ремонту буває - "тіки покрасили".5   місце рейтингу за версією блогу Glavcom –  ТОВ «Інженерна група «Арей».

Незалежна експертна оцінка Брєйнштиля – ІГ «Арей»  (Перше  місце):

 Всего за пару лет эта организация прошла путь от «гаражной» ремонтной мастерской до предприятия, которое способно разрабатывать и создавать действительно современные образцы вооружений.  Некие огрехи, присущие их проектам, неизбежны для молодого коллектива, но, от «мэтров»  украинского бронетанкостроения их выгодно отличают две черты:
- Настойчивое стремление создавать новую технику.  Если для всех остальных предприятий выпуск  техники – это средство для зарабатывания денег, для «арейцев» - это самоцель, диктующая стиль работы и отношения в коллективе. Работа сутками напролёт, атмосфера товарищества, азарт в достижении результата – непосредственное следствие этого.  Про нечто подобное мне рассказывали ветераны ХКБМ, работавшие с А. А. Морозовым.
- Стремление учиться и прогрессировать.  В работе «Арея» явно прослеживается тенденция к росту и совершенствованию, как структуры самого предприятия, обрастающего новыми, прежде недоступными функциями, так и мотивация профессионального роста сотрудников.
Незалежна експертна оцінка Glavcoma – ІГ «Арей» (Четверте місце):

На моє особисте переконання, вважаю, що 4 місце рейтингу Топ 5-ти кращих українських бронетанкових підприємств за результатами роботи у 2016 році слід віддати ТОВ «Інженернп група «Арей», а саме за розробку та демонстрацію вперше 11 жовтня 2016 року на виставці озброєнь «Зброя та безпека 2016» прототипа бойової колісної машини «Геккон» - глибокої модернізації БРДМ-2.
Розробка бронеавтомобіля БКМ «Гекон» була здійснена в стислі терміни за 2 місяці в рамках спільного рішення Міністерства оборони України за власні обігові кошти ТОВ «Інженерна група «Арей» спільно з 482-м конструкторсько-технологічним центром Міністерства оборони України.
Вважаю, що розробка БКМ «Гекон» від ТОВ «Інженерна група «Арей» це найбільш близька до ідеалу і найбільш вдаліша спроба в Україні, щодо заміни революційної для свого часу радянської бойової розвідувальної машини БРДМ-2.
До основних недоліків діяльності ТОВ «Інженерна група «Арей» можна віднести - це відсутність власної виробничої бази, що може у 2017 році поставити крапку на дуже амбітних планах з розробки нових зразків української бронетанкової техніки.

Незалежна експертна оцінка Олег на mil.in.ua – ІГ «Арей»

** Инженерная группа «Арей» («Азов»). Инженерную группу не можно отнести к предприятиям, и на данный момент она не ведет производственную деятельность – но по соотношению производственная база (ресурсы) – выпущенная продукция, я бы добавил ее в рейтинг Топ-5 (особой графой).
Не смотря на отсутствие гос. Финансирования, и отсутствия мощной производственной базы – группа смогла создать целую линейку перспективной бронетехники:  танк Тирэкс, модернизированный БРДМ,  проект самоходного миномета, тяжёлую БМП, машину огневой поддержки и другие проекты.
Проекты соответствуют требованиям военных, и вызывают интерес у них.
 Тяжелая БМП и танк Тирэкс должны были пройти гос. Испытания, но по причине остановки производственного процесса (из за захвата цеха завода Атек) – работы были приостановлены.

Підприємства, що не увійшли до ТОП 5 кращих, але потрапили у поле зору експертів та заслуговують окремої поваги до результатів своєї діяльності за минулий рік.:

6  місце рейтингу за версією блогу Glavcom –  ДП «Житомирський бронетанковий завод».

Незалежна експертна оцінка Брєйнштиля  – ДП «ЖБТЗ» (Третє місце):

Создание на ЖБТЗ структуры, занятой перспективными разработками, заставило обратить внимание на этот завод. В сжатые сроки были созданы интересные образцы техники, завод стал осваивать ремонт и создание новых образцов как боевой техники, так и комплектующих к ней.
Основным недостатком в работе с упомянутым подразделением является его статус «Золушки». Данная структура могла бы выполнять гораздо больший объём задач, приносить куда большую пользу как заводу, так и силовым структурам страны, если бы имела возможность самостоятельно формировать портфель заказов в дополнение к тем темам, которые спускает ей руководство завода и Укроборонпрома.

Незалежна експертна оцінка Олег на mil.in.ua - ДП «ЖБТЗ»

4 место – Житомирский бронетанковый завод.  Предприятие стабильно развивается. Происходит обновление производственных фондов и расширение штата сотрудников.
ЖБТЗ  осваивает сборку БТР-4, и производство корпусов к ним. В перспективе освоение полного цикла производства данного бронетранспортера (кроме отдельных комплектующих).
Так же ЖБТЗ представил новый боевой модуль.

Незалежна експертна оцінка Glavcoma - ДП «ЖБТЗ» (Третє місце):

1. Керівництво ДП ЖБТЗ, у 2016 році, чітко розуміючи та віддаючи собі звіт, що виручку, яку отримує ДП ЖБТЗ від проведення регламентованих ремонтів та модернізації БМП-1 до виду БМП-1У вже явно недостатньо для задоволення всіх потреб підприємства. Поставило собі за мету, амбітну ціль - як в найстисліші терміни зробити стрімкий ривок, щодо освоєння на потужностях ДП ЖБТЗ виробництва нових бронетранспортерів серії БТР-4Е, на що із відкритих джерел мережі Інтернет вказують такі цікаві факти, а саме:
1) Розпочато на виробничих потужностях ДП «ЖБТЗ»" роботи з дообладнання та освоєння технології виробництва нових корпусів БТР-4Е.
Державне підприємство «Житомирський бронетанковий завод» змогло у 2016 році власними силами провести доробку та виготавленя як мінімум 7 нових корпусів БТР-4Е.
2) Освоєно виробництво, по крайній мірі корпусів бойових модулів БМ-7 "Парус" для поставки на БТР-4Е, що збираються на ДП ХКБМ.
3) Відбулась за допомогою керівництва ДК «Укроборонпром» кадрова ротація керівника ДП ЖБТЗ на місце керівника ДП ХКБМ, та керівника ДП ХКБМ на місце директора ДП ЖБТЗ.
4) Протягом 2016 року за сприяння ДК "Укроборонпром" відбувався процес передачі з ДП ХКБМ на ДП ЖБТЗ комплекту РКД на виробництво БТР-4Е та встановлення тісних взаємозв'язків між підприємствами у плані налагодження виробництва БТР-4Е та комплексної автоматизації управлінсько-виробничих процесів в першу чергу на ДП ЖБТЗ.
Тобто ДП ЖБТЗ залишаючись одноосібним монополістом в секторі ремонту і модернізації БМП, поступово почало виходити на сектор виробництва та модернізації бронетранспортерів, який із початку 2000-х років був і вважається вотчиною, де до цього часу, домінували, виключно три українські державні бронетанкові підприємства - ДП "ХКБМ" (основний виробник - БТР-4Е), ДП "КБТЗ" (основний виробник - БТР-3Е1), ДП "МБТЗ" (основний виробник - БТР-7 "Захисник" / БТР-70ДІ).
Якщо бронетранспортери БТР-4Е для ДП ХКБМ за матрицею БКГ я схильний відносити до товарів, що класифікуються, як "Дійні корови", тобто товар, що приносить вигоду вже сьогодні і за рахунок виробництва, якого підприємство виживає.
То для ДП ЖБТЗ, я схильний відносити БТР-4Е до класу товарів «Зірки», тобто товар, освоєнням виробництва, якого підприємство зайняте в даний час та товар, який зможе приносити зростаючу виручку лише в майбутньому.
2. До кінця осені 2016 року достроково виконало державне оборонне замовлення 2016 року.
3. Проводило дослідно-конструкторські роботи з прийняття до експлуатації модернізованої БМП-1У «Шквал» з модернізованим бойовим модулем КБА-105ТБ «Шквал-А» з СУО «Тандем-2» на забезпечення Збройних Сил України за ДКР «Бліндаж».
4. Розпочато комплексну автоматизацію всіх виробничо-управлінських процесів.
ДП ЖБТЗ - це перше державне бронетанкове підприємство в Україні, що розпочало таку амбітну спробу.
5. Заздалегідь, ще з середини 2016 року ДП ЖБТЗ розпочало роботи з підготовки пакету дозвільних документів для отримання кредитних коштів під державне оборонне замовлення з модернізації бронетанкової техніки під державні гарантії. Такі проведені ефективні дії, дозволили на початку 2017 року підприємству своєчасно отримати кредитні кошти у розмірі більше 120 мільйонів гривнів та з початку року ретмічно завантажити виробництво без суттєвих збоїв і простоїв.
Що свідчить про наявність на підприємстві сильної бронетанкової економічної служби.
6. Продовжені роботи з проведення ДКР над модулем «Десна» для подальшої адаптації до МТ-ЛБ та іншої броньованої техніки.
7. На замовлення інозамовника виконало роботи з модернізації бойового модуля «Дельта» до виду «Дельта-М».

8. У травні 2016 року успішно виготовило та відвантажило інозамовнику партію спеціальних броньованих машин із лінійки БТР-3Е1, а саме - броньованих санітарно-евакуаційних машин  БТР-3С та броньованих ремонтно-евакуаційних машин БТР-3БР на колісній базі бронетранспортера БТР-3Е1.
9. Проведено модернізацію (ремоторизацію) БМП-1У «Шквал» до виду БМП-1УМД «Мисливець» під установку німецького двигуна марки Дойц.
Слід зазначити, що згідно бачення військово-технічного рівня, за версією блогу Главком, модернізована бойова машина піхоти БМП-1 Державним підприємством «Житомирський бронетанковий завод» до рівня модернізації - БМП-1УМД «Мисливець» на фоні інших бойових машин у класі бойових машин піхоти відповідає коефіцієнту військово-технічного рівня 0,7768 при нормі 1 (одиниця) http://glavcom.blogspot.com/2016/11/blog-post_4.html?m=0    .
Даний коефіцієнт військово-технічного рівня свідчить проте що, навіть при проведенні ДП ЖБТЗ модернізації БМП-1 до рівня БМП-1УМД «Мисливець», БМП-1 у даному варіанті модернізації вважається безнадійно застарілою бойовою машиною, що вже давно, не здатна відповідати вимогам, що висуваються до сучасного покоління бронетехніки цього класу бойових машин, вперше за все за рівнем захисту.
10. Проведено розробку і поштучне  виробництво лінійки макетів трьох нових дослідних бойових модулів з винесеним озброєнням, а саме: «Кастет», «Стілет» та «Дуплет».  Такі прототипи нових бойових модулів, як «Кастет» та «Стілет» на 99% відповідають рівню освоєного на ДП «ЖБТЗ» бойового модуля КБА-105ТБ «Шквал-А». Навіщо було розпорошувати сили на виробництво бойових модулів зі схожими характеристиками, мені до цього часу так і не стало зрозуміло.
11. ЦБТУ Озброєння Збройних Сил України відмовилось від можливості фінансування подальшої розробки бронетранспортера ДП «ЖБТЗ», що був змакетований у фанерно-металевому виконанні.
12. Підприємство робило кроки з перехоплення в ДП КБТЗ ініціативи, щодо проведення на своїх виробничих потужностях відновлювального ремонту бронетранспортерів БТР-3Е1 повітряно-десантних військ України, що дислокуються в Житомирській області.
13. ДП ЖБТЗ відмовилось від ідеї подальшого просування для Збройних Сил України варіанта модернізації БМП-1У зразка 2015 року, а саме БМП-1УМ з встановленим двигуном 3ТД-2 українського виробництва. Якщо вже і просувати модернізацію БМП-1, то чому не під двигун українського виробництва? Закуповуючи Дойци, для якої економіки ми робимо гірше? Звісно, лише для своєї.


7  місце рейтингу за версією блогу Glavcom –  ДП «Завод імені В.А. Малишева»

Незалежна експертна оцінка JamalUA – ДП «Завод імені В.А. Малишева» (5 місце):
Завод ім. Малишева - робить, але ДУЖЕ помалу ОПЛОТ-Т, внаслідок чого Таїланд прийняв рішення отримати 49 машин від України, а далі закуповувати китайський VT4. Позитив, що вчасно відвантажує двигуни і запчастини для Пакистану.

Незалежна експертна оцінка Олег на mil.in.ua - ДП «Завод імені В.А. Малишева»
«3 место – Завод им. Малышева. Предприятие проводит обновление производственных фондов. Развитие производства происходит главным образом за счет стабильного государственного заказа».
«ЗиМ» выполняет заказы вооруженных сил Украины по производству и ремонту бронетехники. А также экспортный заказ по производству бронетехники для Таиланда и ряда других стран.

Незалежна експертна оцінка Абеляра  – ДП «Завод імені В.А. Малишева» (4 місце):
ЗТМ - разворовали и распродали все что можно, а теперь ищут виновных.8  місце рейтингу за версією блогу Glavcom –  ДП «Харьківське конструкторське бюро з двигунобудування».
Незалежна експертна оцінка Абеляра  – ДП «ХКБД» ( 2 місце)

2 место - ХКБД, в тяжелых экономических условиях и при потери свободы сделали 6ТД-3 на 1500 лс. За преданность делу и профессионализм.

9  місце рейтингу за версією блогу Glavcom – ДП «Миколаївський бронетанковий завод» 

Незалежна експертна оцінка Брєйнштиля  – ДП «МБТЗ» ( 4 місце)

Специалистами предприятия создан ряд интересных проектов по модернизации и реконфигурации боевой и специальной техники, но, следует отметить, что  технический уровень  предлагаемых решений оставляет желать много лучшего:  реализованный в конструкции БММ-70 подъёмник для погрузки раненых вызывает, мягко говоря, недоумение, сравнение николаевской модернизации БРДМ с «Кайманом», выполненным белорусскими коллегами со 140-го БТРЗ приводит к пониманию,  насколько и как можно улучшать продукцию завода.  Впрочем, по результатам общения с конструкторами завода – останавливаться на достигнутом они не собираются, и, надеюсь, в ближайшее время мы увидим новые, более совершенные  машины.


10 місце рейтингу за версією блогу Glavcom – ДК «Укроборонпром»

Незалежна експертна оцінка Абеляра  – ДК «Укроборонпром» (5 місце):

«5 место Укроборонпром - Для управления промышленностью нужны мозги, а у представителей Укрооборонпрома они, видимо, в заднице - все просрали. Потерять мировой рынок вооружения, когда-то занимая на нем 10-место.... Не понимаю я временщиков».

P.S. Glavcom: Блог Glavcom, Блог про українську бронетанкову техніку, кожному із експертів, що прийняли участь в незалежному опитуванні, висловлює персональну вдячність за вашу чітку громадянську позицію і небайдужість.
В планах, Блога Glavcom, на наступний рік для підбиття підсумків роботи підприємств Бронетанкової галузі України за 2017 рік, залучити більш широке коло незалежних експертів.
Підбиття підсумків, щодо висвітлення результатів рейтингу ТОП 5 кращих підприємств бронетанкової галузі України за результатами роботи у 2016 році завершу дуже слушною думкою незалежного експерта Брєйнштиля:

«Частное определение.
Общая беда отделов кадров всех предприятий оборонки – они работают по советским ещё стереотипам, ожидая, что специалисты нужного профиля и квалификации сами придут к ним, а они, в свою очередь, будут решать, работать им или нет.  Понятия «хэд-хантинга»,  агрессивного поиска ключевых специалистов, их мотивация – для нас по-прежнему  является бессмысленным набором слов, хотя, имеет смысл присмотреться, как это работает за рубежом, и  - какие преимущества даёт. Но – это уже совсем другая история…»  

Комментариев нет:

Отправить комментарий